Златоград пита : „ДО КОГА ЩЕ БЪДЕМ ТРОВЕНИ”?

IMG_20171128_143456Днес, 28.11.2017 г., е констатирана промяна в качеството на водите в р. Голяма в гр. Златоград. В тази връзка е извършен оглед на Хвостохранилище „Ерма река” от представители на РИОСВ, Басейнова дирекция, Община Златоград.

Към момента е преустановено подаването на питейна вода от І и ІІ шахтови кладенци, разположени в района на Пресека. Към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград се подава питейна вода само от ІV шахтов кладенец в река Неделинска.

ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДА АПЕЛИРАТ ОТНОВО ЗА АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ ОТ ОБЩИНАТА!

„ДО КОГА ЩЕ БЪДЕМ ТРОВЕНИ

 

Коментари

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0