Стартира заплащането на местните данъци и такси за 2017 г.

сдОт днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2017 г.  
Срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

  • Данък недвижими имоти – заплаща се на две равни вноски в следните рокове:
   • I – ва вноска – до 30.06.2017 г.
   • II – ра вноска – до 31.10.2017 г.
  • Такса битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
   • I – ва вноска – до 30.06.2017 г.
   • II – ра вноска – до 31.10.2017 г.
  • Данък върху превозните средства – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
   • I – ва вноска – до 30.06.2017 г.
   • II – ра вноска – до 31.10.2017 г.
  • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
   • I – ва вноска – до 31.01.2017 г.
   • II – ра вноска – до 30.04.2017 г.
   • III – та вноска – до 31.07.2017 г.
   • IV – та вноска – до 31.10.2017 г.

Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.

Пресцентър Община Златоград

Коментари

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0