Проект „Твоят час“ в СУ „Антим I“ гр. Златоград

antim2На 31.01.2017 г. в СУ „Антим I“ гр. Златоград се проведе публична изява на участниците в клуб „Знам и мога – клуб по български език и литература“ по проект „Твоят час“. Разпределени в два отбора,учениците се състезаваха по задачи, свързани с българския език. Гост на публичната изява бе г-жа Минка Башева от отдел „Образование“ в Община Златоград,Ръководител на клуба е г-жа Елеонора Велева.
Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Коментари

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0