Няма основания за притеснения за качеството на питейната вода! (Обновена)


hvostoСлед подаден сигнал за замърсяване на водите на река Върбица, на телефон 112, на 08.02.2017 г., в 13.20 ч., своевременно е извършена проверка от Общинска администрация Златоград в присъствието на ръководството на Горубсо Златоград. Констатирано е замръзване на хвостохранилището и преливане на води над леда, през чашата на съоръжението. Образувалия се лед не позволява съоръжението да работи в нормален експлоатационен режим. От страна на Горубсо Златоград веднага са предприети действия за стопяване и разбиване на образувалия се леден слой, а по разпореждане на РИОСВ Смолян е преустановена работата на обогатителната фабрика, до нормализиране на ситуацията.

По повод опасенията от замърсяване на водите и провокиране качеството на питейната вода в шахтовите водоснабдителни кладенци, разположени в речното корито в района на Пресека информираме, че веднага са предприети действия от всички компетентни институции – РИОСВ Смолян, Басейнова дирекция Пловдив, РЗИ Смолян, ВиК Смолян, Областна админстрация Смолян, Общинска администрация Зла
тоград и Горубсо Златоград.
На 08.02. 2017 г. е преустановено подаването на вода от шахтовите кладенци, разположени в коритото на река Върбица, до възстановяване на нормалната експлоатация на хвостохранилището.
Към момента се извършват анализи за качеството на водата от реката в Акредитирана лаборатория гр. Хасково. Първоначалната неофициална информация е, че към 09.02.2017 г., около 24 ч. след постъпване на сигнала, химичния състав на речните води не показва отклонение от нормата.
Анализът на взетите проби от ВиК – Смолян за качеството на питейната вода към 09.02.2017 г. също е в норма.

Информираме жителите на град Златоград и село Старцево, че в момента водоподаване се извършва само от шахтов кладенец от река Неделинска и няма основания за притеснения за качеството на питейната вода.

Общинска администрация се ангажира, текущо да свежда до знанието на местното население, официална информация за резултатите от провежданите анализи за качеството на водите от река Върбица, както и за предприети последващи действия.

Становище за състоянието на хвостохранилище „Ерма река“

По повод опасенията от замърсяване на водите на река Върбица и провокиране качеството на питейната вода в шахтовите водоснабдителни кладенци за гр. Златоград и с. Старцево, на 09.02.2017г. бе извършена проверка, за състоянието на хвостохранилище „Ерма река”, от проф. д-р инж. Димитър Тошев и д-р инж. Тоньо Чолаков от Хидротехнически факултет, катедра „Хидротехника” и „Хидромелирации” към Университет по архитектура, строителство и геодезия.
Резултатите от проверката са описани в приложеното становище: КЛИКНИ ТУК

Коментари

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0