Кметът Мирослав Янчев забогатял със 7 412 лв. а Недялко Славов обеднял с 21 000 лв.

Според декларациите , подадени пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) става ясно , че:

недялкоОбластният управител Недялко Славов за поредна година влага средства в земи. През 2017 г. е придобил четири пасища в кирковското село Пресека с обща площ 8 дка и обща цена 1 000 лв. Купил си е и „Опел Фронтера“ за 1 000 лева. Декларирал е налични средства и влогове в размер на 72 000 лв., които през 2016 г. били 93 000 лева. Областният управител е обеднял с 21 000 лева, но за сметка на това е направил застраховка „Живот“, за която платил 7 980 евро.

Недялко Славов е записал и акциите, които притежава в редица дружества. В „Химимпорт“ АД – 2 350 акции с цена на придобиване 4 700 лв., като за година ги е увеличил с 90. 58 824 дяла в ДВ ДСК „Растеж“ с цена на придобиване 59 860 лв., които също са скочили с 1036. В „Еврохолд“ АД са 1 201 акции на цена 2 402 лв., в „ОЦК“ АД – 310 акции за 3 100 лв. и в ХД „Пътища“ АД – 71 акции за 710 лв. Декларирал е фирмата на съпругата си Мирела „Арнед пойнт“ ЕООД .

Годишната данъчна основа на областният управител е 28 480 лв. Доходите му от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 3 500 лв., а дивиденти от акции -130 лв.

obshtinski savet

Със 7 412 лв. е забогатял и кметът на Златоград Мирослав Янчев. За година успял да натрупа 7 517 лв., като в предходната декларация той е посочил влог от 105 лв. В същото време съпругата му Нели е изтеглила заем от 207 000 лв. Мирослав Янчев е пропуснал да запише годишния си доход, като за сметка на това подробно е обявил дохода на съпругата си, която е изкарала за година 13 459 лв.

Коментари

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0