Kлуб „Ритми и танци” показват Дайчово хоро в ОУ „Васил Левски“

16836146_778811455603203_8913618547370539610_oНа 23.02.2017г. клуб „Ритми и танци” по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове проведе часове под ръководство на родители, на тема: „Дайчово хоро – разучаване на стъпки от танца”.
Родителите Дафинка Хасапчиева и Миглена Глухова с радост откликнаха отново на нашата покана. Показаха последователността от стъпки при разучаване на новия танц. Учениците съсредоточено наблюдаваха демонстрацията и получиха практични познания за „Дайчово хоро”.16905073_778811928936489_2706561949040065584_o
По този начин отново се осъществи приобщаване на родителската общност към групата и се разви умение за работа в екип.
Обогатиха се знанията за българското народно творчество и се създаде положителна нагласа към българския фолклор.

Източник: Пресцентър  ОУ „ Васил Левски “ гр. Златоград

Коментари

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0